Veel mensen weten dat zij op hun energierekening kunnen besparen door het aanschaffen van energiebesparende producten zoals led-verlichting en zonnepanelen. Maar is dit het enige? Of vallen er nog meer kosten te besparen die onderdeel zijn van de energierekening?

In dit artikel gaan we dieper in op de opbouw van de energierekening. Hoe ziet het totale kostenplaatje van energie er eigenlijk uit?

Kostenplaatje energierekening

  • De kosten van het netwerk

Een onderdeel van de energierekening zijn de kosten voor het netwerk. Zo betaalt u onder andere een vast bedrag voor de aansluiting op het elektriciteits- en gasnetwerk: dit is het vastrecht voor de aansluiting.

Daarbovenop is er het vastrecht voor transport. Hier betaalt u een vast bedrag voor de transport van gas of elektriciteit. Ook dit bedrag staat los van het verbruik van beide soorten energie.

Overige kosten ten behoeve van het netwerk is het capaciteitstarief (grote aansluitingen betalen meer dan kleinere aansluitingen), de systeemdiensten en het gebruik van de verschillende meters om te monitoren hoeveel energie u daadwerkelijk verbruikt.

  • De kosten van het leveren van uw energie

Een tweede groot onderdeel van uw energierekening zijn de leveringskosten van energie. Ook dit is onderverdeeld in verschillende type kosten.

Allereerst betaalt u ook voor de levering van energie een vast bedrag. Dit is onafhankelijk van hoeveel energie u verbruikt. Dit noemt men de vastrecht levering.

Daarnaast betaalt u een variabel bedrag voor elektriciteit en gas wat u verbruikt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de prijzen die uw energieleverancier aanhoudt. Vaak zijn de verschillen in prijs tussen de energieleveranciers niet heel groot. In algemene zin valt te stellen: hoe meer energie u verbruikt, hoe meer u naar ratio betaalt.

energie leveren

Tenslotte betaalt u een regiotoeslag voor het gas. Dit heeft te maken met de gaswinning in Groningen. Woont u in een regio ver weg van Groningen? Dan is de toeslag stukken hoger, dan wanneer u dichterbij Groningen woont.

  • Belastingen

Een groot deel van de energierekening gaat op aan belastingen (om en nabij 30% van het totaalbedrag). Ook bij belastingen op energie wordt er onderscheid gemaakt in verschillende soorten belasting.

Allereerst de btw, deze geldt op alle kosten en is het standaardtarief van 21%. Vervolgens is er de energiebelasting die wordt berekend naar aanleiding van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Er wordt een schijvenstelsel gehanteerd om te bepalen hoeveel u betaalt, hoe meer u verbruikt, hoe minder energiebelasting u per kWh betaalt.

Aanvullende kosten zijn verder de opslag voor duurzame energie. Per jaar kost dit een paar tientjes wat ten goede komt van de opwekking van duurzame energie. Tot slot, is er nog de heffingskorting. Dit is een vast bedrag dat in mindering wordt gebracht op de energiebelasting bij een minimum aan verbruik.

Hoe bespaart u op uw energierekening?

  1. Betaal niet teveel voor uw aansluiting. Wanneer u een grote aansluiting heeft in uw pand, maar geen grootverbruiker van energie bent, betaalt u jaarlijks een te hoog vast bedrag voor het type aansluiting. Check uw aansluiting dus of u niet te veel betaalt.
  2. Analyseer uw verbruik en beslis of u voor elektriciteit het beste een enkele of dubbele meter kunt nemen. Bij een dubbele elektriciteitsmeter rekent u minder af in het weekend en ‘s nachts, terwijl u bij een enkele meter altijd een vast bedrag per kWh betaalt, ongeacht het tijdstip.
  3. Vergelijk energieleveranciers ieder jaar op het verbruikstarief. Energieleveranciers komen elk jaar met aanbiedingen. Het is goedkoper elk jaar hier profijt van te maken dan vaste contracten af te sluiten. Het is daarom verstandig om geen langdurige contracten af te sluiten met energiemaatschappijen (ondanks de hogere kortingen die hier vaak op worden verstrekt). Door elk jaar te vergelijken kunt u vaak nog meer op uw energierekening besparen.
  4. Ook zijn er verschillen tussen energieleveranciers op het vastrecht wat u betaalt. Kijk dus niet alleen naar het verbruikstarief, maar neem de hoogte van het vastrecht mee in uw keuze voor een energieleverancier.
  5. Heeft u een hoog elektriciteitsverbruik op de energierekening? Overweeg dan zonnepanelen aan te schaffen om hierop te besparen. De gemiddelde terugverdientijd ligt meestal rond de 7 jaar.
  6. Bij een hoog gasverbruik op de energierekening is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden om een zonneboiler aan te schaffen. Door middel van zon op uw dak kunt u uw eigen water opwarmen waardoor u uw gasboiler veel minder gebruikt. De omstandigheden om te investeren in een zonneboiler zijn nu ook erg gunstig.besparen op gaskosten

Vragen over uw energierekening?

Hebt u nog vragen over uw energierekening na het lezen van deze tips? Reageer hieronder met uw vraag en wij helpen u graag.