U kunt zonnepanelen sneller terugverdienen dankzij de regeling dat ook particulieren de BTW terug kunnen krijgen van de belastingdienst. In de praktijk kan iedereen die zonnepanelen aanschaft gebruik maken van deze fiscale regeling. Er zijn nogal wat valkuilen, vandaar deze handleiding.

Complete gids voor het terugkrijgen van de BTW Zonnepanelen

Hoeveel kan ik terugkrijgen van mijn zonnepanelen?

De BTW op zonnepanelen is het standaard hoge tarief van 21%. Als u het goed doet kunt u dit volledig terugkrijgen. Op een zonnepanelen installatie van ongeveer € 4000,- inclusief BTW is dat dus ruim € 800,-!

Wanneer kan ik de BTW op mijn zonnepanelen terugkrijgen?

Dankzij een uitspraak van het Europese Hof over de zogenaamde Fuchs-zaak uit Oostenrijk heeft ook onze minister van Financiën deze mogelijkheid toegestaan. Het gaat om kleinverbruik aansluitingen van maximaal 3×80 Amp, waar zo goed als elke particulier onder valt. De regeling is ingegaan op 20 juni 2013.

Richtlijnen van de belastingdienst

Er zijn een aantal voorwaarden opgesteld door de belastingdienst. De particulier is ondernemer voor de BTW als hij een deel van zijn opgewekte elektriciteit tegen een vergoeding teruglevert aan het stroomnet. Iedereen met zonnepanelen zal dit automatisch ook doen.

Dit betekent, net als voor elke ondernemer, voor de particulier twee dingen:

  1. De BTW over de zonnepanelen en de arbeid (voor installatie) mag teruggevorderd worden.
  2. De BTW die ontvangen wordt voor het terugleveren van de stroom aan het net moet afgedragen worden.

Gelukkig is de Nederlandse fiscale wetgeving dermate gunstig dat dit laatste nooit voorkomt. Hier is namelijk de Kleine Ondernemersregeling (KOR) van kracht waar u als beginnend “ondernemer” gebruik van kunt maken, waardoor u helemaal geen BTW hoeft af te dragen.

Uitzondering: Als u al ondernemer bent of al in het bezit bent van een BTW-nummer gelden er andere richtlijnen. Neem contact op met ons voor meer informatie.

Verschuldigde forfait

Omdat de belastingdienst niet precies kan achterhalen hoeveel stroom u opgewekt heeft, wordt er een schatting gemaakt. De verschuldigde BTW wordt onderverdeeld in zogenaamde forfaits. Dit is een vast bedrag dat eenmalig afgedragen moet worden en berekend wordt aan de hand van het piekvermogen van de installatie.

Het piekvermogen berekent u door het aantal zonnepanelen te vermenigvuldigen met de maximale opbrengst per paneel in Wp. Heeft u 12 zonnepanelen van ieder 250 Wp, dan is het totale piekvermogen dus 3000 Wp.

Totale vermogen installatie Forfait
0 – 1000 Wp € 20
1001 – 2000 Wp € 40
2001 – 3000 Wp € 60
3001 – 4000 Wp € 80
4001 – 5000 Wp € 100

De forfait wordt bepaald voor het hele jaar, ongeacht wanneer in het kalenderjaar de investering gedaan is. Zijn de zonnepanelen bijvoorbeeld halverwege het jaar gekocht en geplaatst, dan bent u toch het hele forfait bedrag verschuldigd.

In 5 stappen de BTW terug

Er zijn een aantal administratieve handelingen die verricht moeten worden. Dit moet secuur en volgens de juiste volgorde gebeuren. Voor , hebben wij deze blog geschreven.

Stap 1: Inschrijven als BTW-ondernemer

U dient zich aan te melden bij de belastingdienst als startend ondernemer voor de BTW. Dit formulier heet ‘Opgaaf Startende Onderneming’ en vindt u hier: Belastingdienst Opgaaf Startende Onderneming. Als alles goed ingevuld is ontvangt u een BTW-nummer. Belangrijk is dat u niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt. Controleer dit goed om veel papieren rompslomp te voorkomen.

U dient vóórdat u tekent voor opdracht bij een aanbieder van zonnepanelen al BTW-ondernemer te zijn. Zorg er dus voor dat u dit eerst regelt.

Doordat u alleen ondernemer bent voor de BTW hoeft u zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit staat los van uw jaarlijkse inkomstenbelasting.

Stap 2: Akkoord opdracht zonnepanelen

Als u akkoord gaat met een offerte van een aanbieder ontvangt u een factuur met daarop de totale kosten voor het zonnepanelensysteem en eventueel voor de arbeid. De BTW over het systeem kunt u terugkrijgen, maar ook de kosten die gemaakt worden voor installatie. Op de arbeid van de installatie zit momenteel een gunstig BTW-tarief van 6% (laag tarief).

[alert type=”notice” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]Let er op dat de naam op de factuur dezelfde is als degene die de BTW-ondernemer is.[/alert]

Stap 3: BTW-aangifte doen

De eerste aangifte is de belangrijkste, want hierin geeft u aan dat u een investering heeft gedaan waar u BTW over heeft betaald en deze dus terug wilt hebben.

Als beginnend ondernemer dient u ieder kwartaal omzetbelasting te betalen. Dit kan digitaal via de website van de belastingdienst voor ondernemers. U doet deze eerste aangifte over het kwartaal waarin u de investering heeft gedaan. Dit moet altijd binnen een maand na het betreffende kwartaal gebeurt zijn. Heeft u bijvoorbeeld in februari zonnepanelen gekocht, dan dient u over het eerste kwartaal aangifte te doen en doet dit in de maand april.

U ontvangt bij uw aanmelding een inlognaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. In het hoofdscherm staat direct dat u aangifte omzetbelasting over het afgelopen kwartaal dient in te vullen. Vul dit online formulier volledig in.

opgaaf-btw-indienen-belastingdienst

Als het goed is ziet u in het overzicht aan het einde van het formulier dat u al uw BTW over de zonnepanelen teruggestort krijgt. Dit ontvangt u automatisch op het bankrekeningnummer dat u opgegeven heeft.

U bent verplicht een administratie bij te houden waarin u overzichtelijk de aangiftes bewaard. Ieder kwartaal moet u nu deze aangifte omzetbelasting doen. U krijgt daar automatisch een herinnering voor per email. Het kan dus zijn (in het meest nadelige geval) dat u vier keer een aangifte omzetbelasting moet doen als u uw systeem in het eerste kwartaal heeft aangeschaft: januari, februari of in maart. De drie laatste keren vinkt u bij uw aangifte aan dat u niets heeft aan te geven.

Gelukkig is er een oplossing voor al die aangiftes in de toekomst: aan het einde van het jaar kunt u een ontheffing aanvragen.

Stap 4: Ontheffing omzetbelasting aanvragen

Om te voorkomen dat u ieder kwartaal weer deze aangifte moet doen kunt u aan het einde van het jaar aangeven dat u ontheffing wilt hebben. U kunt in uw aanvraag ontheffing een beroep doen op de Kleine Ondernemersregeling die zorgt dat u helemaal geen BTW hoeft te betalen omdat dit jaarlijks altijd minder is dan de drempel van € 1345,- per jaar. Immers, de BTW die u ontvangt doordat u aan het net teruglevert zal inderdaad altijd minder zijn voor een particulier.

kleine-ondernemersregeling-op-zonnepanelen

Tip: Om weer een handeling minder te hoeven te verrichten kunt u deze ontheffing al aanvragen als bijlage bij ingevulde formulier ‘Opgaaf Startende Onderneming’. U schrijft zich dan dus in en doet tegelijkertijd een verzoek om vanaf volgend kalenderjaar geen BTW meer op te hoeven geven.

Stap 5: Controle belastingdienst

De belastingdienst wil jaarlijks van u weten of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet. Hierdoor bent u verplicht ieder jaar een vragenlijst in te vullen.

Samenvatting

In het jaar van de aanschaf van zonnepanelen kunt u de betaalde BTW op het systeem terugkrijgen van de belastingdienst. U dient ieder kwartaal aangifte te doen waarin u aangeeft gebruik te maken van de Kleine Ondernemersregeling waardoor u geen BTW hoeft af te dragen. Aan het einde van het kalenderjaar vraagt u ontheffing aan zodat u niet telkens aangifte hoeft te doen.

Dit scheelt u 21% op de totale investering van de producten (het systeem) en de arbeid. Lees hier hoe u hiernaast nog zo veel mogelijk geld uit uw zonnepanelen kan halen door de terugverdientijd te verkorten.