Het proces van duurzame gebiedsontwikkeling

Maakbare, leefbare en betaalbare duurzame gebiedsontwikkeling is een complex proces waar een gedegen onderzoek en planningsperiode aan vooraf gaat. De verschillende vakgebieden dienen goed op elkaar afgestemd te worden om een project uiteindelijk te laten slagen.

Het begint vaak met een goed idee, maar hoe wordt dit idee omgezet in een levensvatbaar project?

Van idee naar plan van aanpak

Ideeën voor duurzame gebiedsontwikkeling ontstaan vaak gaande weg. Ideeën omzetten in een concreet plan van aanpak vergen een waterdicht plan en een goede projectorganisatie. Het proces begint met:

– het uitwerken van een plan in de beginfase tot een definitief ontwerp

– aanvragen en verwerven van subsidies die op duurzame gebiedsontwikkeling gericht zijn

– opstellen en uitwerken van juridische overeenkomsten met betrokken private en derde partijen

– indien van toepassing wijzigen van de bestemmingsplannen en rekening houden met Wro-procedures

Als er intern onvoldoende specialistische kennis in huis is op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, dan is het aan te raden om van buitenaf vakgerichte expertise in te huren. Er kan behoefte zijn aan experts op het gebied van stedenbouw, landinrichting, civiele techniek, planeconomie en procesmanagement.

Voor de voortgang van een project is het van belang dat er een juiste afstemming is tussen de diverse vakgebieden. Aan te raden is ook om een projectleider van buiten de eigen organisatie in te huren. Deze heeft doorgaans een objectieve mening en is op een andere manier betrokken bij het project.

Starten met duurzame gebiedsontwikkeling

De projectleider zal de plannen in een richting leiden waarin de verschillende vakgebieden bij elkaar samen komen. Het is van belang om in deze fase de financiële risico’s te benoemen en te verdelen over de diverse partijen die samenwerken in het project. Het slim inzetten en benutten van subsidiemogelijkheden helpt om de ontwikkelingskosten beter in de hand te houden.duurzaam gebied

Op het moment dat alle betrokken experts samenwerken aan het project is het mogelijk om de ingehuurde externe projectleider te vervangen door een interne manager. Deze beschikt dan over voldoende kennis om het project succesvol te vervolgen. Er zijn ook trainingen die zich specifiek richten op het procesmanagement voor gebiedsinrichting.

Hou het doel voor ogen en overzie alles

De taak van de externe projectleider is om beleidsmatige, ruimtelijke en markttechnische mogelijkheden duidelijk in kaart te brengen. Vanuit dit oogpunt kunnen de verschillende varianten worden beschreven en de bijbehorende financiering worden berekend.

Duurzame gebiedsontwikkeling heeft ook betrekking op andere belanghebbenden. Het is daarom belangrijk om met deze derde partijen een goede relatie op te bouwen. Deze verantwoordelijkheid ligt wederom bij de externe projectleider die ervoor moet zorgen dat deze belanghebbenden zich betrokken blijven voelen bij het project. Dit is noodzakelijk om eventuele vertragingen te voorkomen.

Wees kordaat en voorkom stilstand

Tijdens de uitvoering van het project duurzame gebiedsontwikkeling kan het voorkomen dat er bezwaren optreden vanuit de samenleving. Laat deze bezwaren niet voor wat ze zijn en zorg voor een kordate aanpak en wees altijd helder in de uitleg naar burgers toe.

Positieve informatie verstrekking is belangrijk. Zorg er ook altijd voor dat de ingehuurde experts goed samen blijven werken en dat er op regelmatige basis overleg plaats blijft vinden tussen de diverse vakgebieden en uitvoerders.

Begin met een idee en voer de duurzame gebiedsontwikkeling met behulp van experts in het vak zonder problemen uit.

Lees meer over duurzaamheid en subsidies. 

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? Plaats uw reactie hieronder!