Slim omgaan met energie kunt u als sportvereniging op verschillende manieren realiseren. Naast verschillende energiebesparende maatregelen, kunt u als vereniging aanspraak maken op subsidies. Verder is het belangrijk om als vereniging bewust(er) met energie om te gaan. In dit artikel gaan we verder in op energieadvies voor verenigingen. Wat zijn de mogelijkheden om op te besparen en wat zijn de interessante investeringen?

Sponsorinkomsten nemen af, maar de kosten nemen toe

Sportverenigingen hebben het financieel niet altijd even gemakkelijk. Sponsorinkomsten nemen af terwijl de huur vanuit de gemeente vaak wel wordt verhoogd. Dat is een belangrijke reden om te na te gaan welke energiebesparende maatregelen er getroffen kunnen worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 15 tot 20 procent van de begroting van een sportvereniging bestaat uit de energierekening. Dit is bijna een vijfde van de begroting! Gemiddeld is een sportvereniging per jaar tussen de tien- en twintigduizend euro kwijt aan energiekosten.

sponsorinkomsten sportverenigingen

Energie advies: tref energiebesparende maatregelen

Als vereniging kunt u fors besparen op de energierekening door het verenigingsgebouw goed te isoleren en gebruik te maken van duurzame energie. Andere maatregelen die genomen kunnen worden, zijn de aanschaf van zonnepanelen en het aanbrengen van LED-verlichting. Uiteraard kunnen ook verwarmingsinstallaties vervangen of beter ingesteld worden.

Energiebesparende maatregelen leveren een maandelijkse besparing op maar vergen natuurlijk wél een investering. U kunt de leden van de vereniging mobiliseren om bijvoorbeeld een crowdfunding actie te starten. Andere creatieve ideeën om geld bij elkaar te brengen zijn bijvoorbeeld het organiseren van een sponsorloop of triatlon.

Laat u eens adviseren door een expert. Zijn de verwarmingen niet te oud en vreten ze niet onnodig veel energie? Wij helpen u als vereniging hier graag mee, neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste stap in de richting van lagere lasten voor uw vereniging.

Maak aanspraak op subsidies

Sinds het jaar 2000 hebben sportverenigingen de mogelijkheid om een gedeelte van de energiebelasting terug te krijgen. Per 1 januari 2016 komt deze regeling echter te vervallen en zal er een nieuwe subsidieregeling starten die sportverenigingen stimuleert om energiebesparende maatregelen te treffen.

Deze Subsidieregeling Energiebesparing Sportverenigingen zal naar verwachting 5 jaar geldig zijn. Deze regeling is erg handig wanneer u als sportvereniging bijvoorbeeld zonnepanelen wilt aanschaffen voor het clubgebouw.

Sinds kort kunnen maatschappelijke organisaties in Noord-Holland, en dus ook sportverenigingen, aanspraak maken op een investeringssubsidie van de provincie. Tot 20 procent van de investeringskosten kan een vereniging gefinancierd krijgen.

EIA voor sportverenigingen

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komen alleen bedrijven in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Dat wil niet zeggen dat het voor sportverenigingen helemaal uitgesloten is om hier aanspraak op te maken bij een duurzame investering.

Door als vereniging samen te werken met een bedrijf is het mogelijk om de EIA aan te vragen. Het bedrijf vraagt in dit geval de EIA aan voor de duurzame investering, deze kunt u vervolgens voor een gereduceerd tarief (door de toegekende subsidie) huren van dit bedrijf.

Delen van energiekosten met andere sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen ook gaan samenwerken bij het opwekken van duurzame energie en daardoor kosten delen. Meer informatie leest in onze eerder geschreven blog “Hoe kunnen verenigingen de energiekosten delen?

energie advies voor sportvereniging

Lokale subsidies

Uiteraard is het verstandig om na te gaan of er lokaal subsidies beschikbaar zijn voor een sportvereniging. Wellicht heeft de gemeente nog geld over dat in de vereniging kan worden gestoken. Vooral aan het einde van het jaar maakt u als vereniging het meeste kans bij de gemeente, wanneer de subsidiepotjes opgemaakt kunnen worden.

Ga als vereniging bewust(er) om met energie

Wanneer u als vereniging bereid bent om op een nieuwe manier naar het energieverbruik te kijken, dan kunt u op bovenstaande punten zeker winst boeken. Ga er als vereniging daarom actief mee aan de slag en bespaar op de energierekening!

Twijfelt u of dit het juiste moment is om te investeren? We hebben alle belangrijke ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet. Lees waarom het juist nu verstandig is om nu te investeren in een zonneboiler.

Wellicht is het aan te raden om meetapparatuur te installeren. Daarmee wordt een stukje bewustwording bevorderd en heeft u als vereniging goed inzicht in de uitgaven aan energie. Op deze manier kunnen alle leden van de vereniging duidelijker gewezen worden op het zuiniger omgaan met energie binnen de sportvereniging.

Laat u als vereniging dus niet uit het veld slaan door de moeilijkere financiële tijden op dit moment. Er valt voor verenigingen namelijk nog veel winst boeken op diverse terreinen om geld te besparen en te verdienen door slim te investeren.

 

Wilt u een vrijblijvend advies op maat voor uw vereniging? Neem gerust contact met ons op!

Hebt u een vraag over bovenstaand artikel? Plaats uw reactie hieronder!