Veel bedrijven (en particulieren) hebben er bij hun zoektocht naar zonnepanelen vast al van gehoord: de mogelijkheid om te salderen. Maar wat houdt dit precies in? En kunnen we in de toekomst blijven salderen, of wordt de aanschaf van zonnepanelen dan een stuk onaantrekkelijker? In dit artikel bespreken we de mogelijkheden tot salderen uitgebreid.

Wat is salderen?

De stroom die u opwekt met de zonnepanelen op jouw eigen dak verbruikt u in principe zelf. Maar soms wekt u meer op dan u verbruikt, bijvoorbeeld omdat u overdag weg bent en juist als de zon schijnt weinig stroom verbruikt. Dat teveel aan stroom overdag levert u terug aan het openbare net. Op andere momenten, bijvoorbeeld ’s avonds als u weer thuis bent, verbruikt u juist meer stroom dan u opwekt. Dan neemt u dus stroom af van uw energiebedrijf. Het terugleveren en afnemen mag u met elkaar verrekenen, dit wordt ook wel salderen genoemd.

Wat houdt salderen in de praktijk in?

Salderen is een wettelijk recht van eigenaren van zonnepanelen waarbij op de energierekening de stroom die u teruglevert wordt afgetrokken van de stroom die u afneemt. U betaalt dus alleen het verschil.

Maar let op:

Wanneer mag u salderen?

  • Niet alle stroom die u teruglevert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld, de salderingsgrens. Sinds 1 januari 2014 is de salderingsgrens gelijk aan de hoeveelheid stroom die u van uw energiebedrijf afneemt. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid stroom die u afneemt van uw energiebedrijf.
  • Als u meer teruglevert dan afneemt krijgt u voor het teveel een terugleververgoeding. Het energiebedrijf bepaalt zelf de hoogte hiervan, met een minimum van 0,08 euro per kWh.
  • Bovendien moet u de stroom terugleveren via dezelfde aansluiting als waarmee u stroom afneemt. U kunt dus niet salderen als jouw zonnepanelen op een ander dak staan, bijvoorbeeld op een bedrijfspand of op een gezamenlijk dak van een appartementsgebouw.terugleveren aan het net

Er zijn inmiddels heel wat constructies ontwikkeld om de aanschaf van zonnepanelen eenvoudiger te maken. Maar let op:

  • Bij het ontzorgmodel, waarbij zonnepanelen op een eigen dak in bezit blijven van een marktpartij en de opbrengst in kWh afgerekend worden, mag u niet salderen. Het zonnepaneelsysteem moet voor eigen rekening en risico te zijn van degene die saldeert.
  • Bij een leaseconstructie, waarbij de afrekening niet op basis van kWh plaatsvindt maar een vast geldbedrag is, mag u wel salderen. Dan is er namelijk wel sprake van eigen rekening en risico.
  • Ook huurders van woningcorporaties mogen salderen.

Salderen zeker tot 2020, daarna versobering

De huidige minister vindt het salderen overstimulering van zonnepanelen. De huidige regels voor salderen zullen bestaan tot in ieder geval 2020. Daarna worden de mogelijkheden voor salderen versoberd. De nieuwe regeling houdt waarschijnlijk een verlaagde energiebelasting voor zelf opgewekte stroom in.

Slim gebruik van zonnestroom

Waarschijnlijk komen er snel meer mogelijkheden komen om zonnestroom slimmer zelf te verbruiken zodat u minder hoeft terug te leveren. Dit kan door de wasmachine en droger automatisch in te schakelen als de zon schijnt. Of door de elektrische auto en fiets automatisch op te laden als er teveel stroom wordt opgewekt. Ook op het gebied van de opslag van de opgewekte zonnestroom gaan de ontwikkelingen snel. Velen verwachten dat over enkele jaren terugleveren en salderen overbodig wordt.

Wilt u meer weten over zonnepanelen? Lees meer over de beschikbare zakelijke subsidies op zonnepanelen, de terugverdientijd van zonnepanelen en het leasen van zonnepanelen.