U overweegt in uw bedrijf flink te investeren in duurzame maatregelen. U denkt over zonnepanelen, zonneboilers of andere duurzame maatregelen. Voor een juiste afweging is het goed de terugverdientijd te weten van de verschillende mogelijkheden. Deze terugverdientijd hangt van vele factoren af. Hieronder een overzicht.

Terugverdientijd van zonnepanelen

De terugverdientijd voor zonnepanelen hangt af van het systeem zelf, de subsidiemogelijkheden en van de fiscale aftrekposten. De terugverdientijd is afhankelijk van:

 • Efficiëntie van de geplaatste zonnepanelen

Voor de terugverdientijd van uw investering maakt het veel uit hoe effectief het geplaatste systeem is: hoeveel zonnecellen kunt u plaatsen? Dat bepaalt namelijk hoeveel energie u kunt opwekken. In het algemeen is het financieel ongunstig om meer energie op te wekken dan dat uw organisatie gebruikt.

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Ondernemers kunnen investeringen in zonnepanelen afschrijven als investering in de bedrijfsmiddelen van een organisatie. Onder voorwaarden komen investeringen in bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

 • Subsidies op zonnepanelen

De verschillende provincies en ook gemeentes hebben elk hun eigen beleid in subsidies op duurzame investeringen. Het loont zeker om de subsidieregels te onderzoeken die op uw situatie van toepassing zijn in uw regio.

 • Energie Investeringsaftrek

De landelijke overheid heeft een heel pakket aan fiscale maatregelen om te stimuleren dat organisaties investeren in duurzame energie. U kunt onder voorwaarden uw investeringen in zonnepanelen aftrekken via de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Het hangt er dus erg van af in hoeverre bovenstaande factoren van toepassing zijn voor uw organisatie, om de terugverdientijd van zonnepanelen te bepalen bij aanschaf hiervan. Gemiddeld is de terugverdientijd op zonnepanelen rond de 6 jaar bij energiepark.nu.rendement zonnepanelen

Terugverdientijd van zonneboilers

De terugverdientijd van een zonneboiler is afhankelijk van uw waterverbruik en de eventuele subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden waar uw organisatie voor in aanmerking komt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste factoren:

 • Mate van watergebruik

Hoe meer water u verbruikt, des te korter wordt de terugverdientijd. Een zonneboiler is financieel vooral interessant als u het hele jaar door elke dag veel warm water verbruikt. Dit wilt niet zeggen dat het zuinig is meer warm water te gebruiken dan nodig is.

 • Fiscale aftrekposten (EIA en KIA)

De landelijke overheid stimuleert de investering in duurzame maatregelen met een heel pakket aan fiscale aftrekposten. Een investering in een zonneboiler komt onder voorwaarden in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

 • Eventuele subsidies

Daarnaast hebben de diverse provincies en gemeentes hun eigen subsidiebeleid. Kijk op de energiesubsidiewijzer om te kijken voor welke subsidies u mogelijk in aanmerking komt. Gemiddeld is de terugverdientijd van een zonneboiler rond de 10 jaar, maar bovengenoemde punten kunnen deze terugverdientijd omlaag brengen.

Terugverdientijd van andere duurzame maatregelen

Ook andere duurzame investeringen die energiebesparing opleveren, kunnen in aanmerking komen voor fiscale regelingen wat de terugverdientijd verkort.

 • De VAMIL (vervroegde afschrijving van milieu-investeringen) is voor ondernemers die in milieuvriendelijke apparatuur investeren. Via de VAMIL kunt u 75% van een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment afschrijven. U bepaalt zelf hoe snel u afschrijft.
 • De MIA (Milieu Investeringsaftrek) is interessant als u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert.
 • De EIA (Energie Investeringsaftrek) is voor ondernemers die investeren in energiebesparende maatregelen. Dit hoeven dus niet per se alleen zonnepanelen of zonneboilers te zijn.duurzame investeringen

De Energielijst

Voor de bovenstaande drie fiscale regelingen stelt de overheid elk jaar de Energielijst op: hierop staan ongeveer 160 energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

De overheid brengt aan het eind van elk jaar een nieuwe Energielijst uit, onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Transport
 • Duurzame energie
 • Energieadvies

Hier vind u de complete energielijst voor 2016, opgesteld door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. In de Energielijst worden zowel generieke als specifieke maatregelen beschreven. Het loont de moeite deze lijst zorgvuldig door te nemen.

Conclusie

De terugverdientijd op zonnepanelen hangt van een fiscale voordelen en de mogelijkheid op subsidies af, gemiddeld ligt deze rond de 7-8 jaar. Voor de zonneboilers is de terugverdientijd iets hoger, maar ook hier maakt uw organisatie kans op fiscale voordelen en lokale subsidies.

Bent u van plan te investeren in een duurzame installatie voor uw organisatie, lees dan eerst meer over veel gemaakte fouten bij het investeren in zonnepanelen.