Het is het modewoord van de laatste jaren: duurzaam. Steeds vaker wordt deze term gebruikt bij particulieren die verduurzamen door bijvoorbeeld biologisch te eten. Maar ook voor organisaties valt de term ‘duurzaamheid‘ onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel organisaties weten dat zij hier iets mee moeten doen, maar het woord is behoorlijk uit zijn verband gerukt.

Hieronder gaan we in op de term duurzaamheid. Wat is de betekenis en wat komt er nog meer bij kijken voor zowel particulieren als organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid?

De definitie van duurzaamheid

Duurzaamheid wil zeggen dat u aan de vraag van energie voldoet, zonder dat u er in de toekomst slechter voor komt te staan. Dit klinkt in eerste instantie een beetje vaag, maar een simpel voorbeeld maakt deze definitie wat duidelijker.

Bij windenergie wordt er energie geproduceerd door de wind. Hier wordt in principe geen verlies geleden, omdat er geen wind verloren gaat. Er staat namelijk altijd in meer of mindere mate wind. De windmolen verandert hier niks aan. Er gaat geen energiebron verloren.

Haalt u bijvoorbeeld olie uit de grond, dan kunt u hier energie van maken. U maakt dan echter wel de olie op die in de grond zit. Op een gegeven moment is die olie volledig op. Er zal dan een schaarste aan deze grondstof zijn. Dit is dus niet duurzaam.

Duurzame bewustwording

We zijn er inmiddels in de westerse wereld steeds meer van bewust dat we niet op dezelfde voet door kunnen gaan met het opmaken van onze grondstoffen. Zo heeft de Europese Unie klimaatdoelstellingen opgesteld voor het jaar 2020. Dit houdt onder andere in dat heel Europa 20% minder CO2-uitstoot vergeleken met de uitstoot in 1990. Bovendien moet 20% van de geproduceerde energie uit duurzame energie komen zoals zonne-energie, waterenergie, en windenergie.

Verschillende initiatieven vanuit de overheid

Duurzame producten worden dus noodzakelijk met het oog op de toekomst. Vaak liggen de kosten van het produceren van duurzame producten wel hoger. Een reden hiervoor zijn de hoge investeringen die gedaan moeten worden om duurzame installaties te bouwen. De overheid probeert dan ook via vele potjes en regelingen deze investeringen te stimuleren door het geven van subsidies.

  • SDE subsidie

Zo bestaat er voor grootschalige projecten de SDE+ subsidie. Deze subsidie wordt niet gegeven over de gedane investering, maar over de duurzame opgewekte energie die het oplevert. Wel wordt er gekeken hoe moeilijk de onderliggende technologie is die wordt gebruikt. Hoe moeilijker, hoe meer subsidie het project krijgt.

  • Btw terugvragen voor particulieren

Een andere vorm van subsidie is meer gericht op particulieren die zonnepanelen aanschaffen. Als particulier kunt u de btw op uw zonnepanelen terugvragen, dit is dus in feite een korting van 21% die u ontvangt.btw terugvragen zonnepanelen

  • Duurzame bedrijven

Organisaties zien inmiddels ook in dat duurzaam ondernemen de nodige kansen biedt. u kunt zoals gezegd de nodige financiële steun van de overheid krijgen. Tevens houden steeds meer bedrijven rekening met hun imago. Elke organisatie die tegenwoordig niets aan duurzaamheid binnen de eigen onderneming doet, stelt zijn imago te grabbel.

Wat is de invloed op het imago?

In een wereld van reclame en sociale media wordt imago steeds belangrijker voor bedrijven. Organisaties kunnen gemakkelijk in de fout gaan en vervolgens zeer snel worden afgebrand via de sociale media en negatief in het nieuws komen. Dit schaadt het imago.

Uit onderzoek blijkt dat 88% van alle Nederlanders vindt dat bedrijven moeten investeren in duurzaamheid. Dit kan door zelf een duurzaam initiatief te starten, danwel een ander initiatief te steunen. Desalniettemin is de Nederlander nog niet helemaal overstag om ook een hogere prijs voor een duurzaam product te betalen. Vier jaar geleden was slechts 27% van alle Nederlanders bereid om een hogere prijs voor een duurzaam product te betalen.

Er is echter wel een duidelijke trend waarneembaar waarbij consumenten steeds meer de switch maken naar duurzame producten. Denk aan biologische supermarkten zoals Marqt en Ekoplaza, maar ook steeds meer initiatieven op productniveau waarbij de inkomsten eerlijker worden verdeeld.

 

Reageren op dit artikel? Plaats hieronder uw reactie.