Mensen en bedrijven kunnen bij de keuze van hun energiepakket steeds vaker kiezen voor het gebruik van duurzame energie. Door de toepassing van duurzame energie levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu. Naast de traditionele energiebronnen, kunt u ook een keuze maken voor duurzame of alternatieve energiebronnen.

De verschillende energiebronnen op een rij

Maar welke verschillende soorten energiebronnen zijn er eigenlijk? Hoe schadelijk zijn de traditionele energiebronnen en wanneer kunnen we hier niet meer op terugvallen? En wat levert het gebruik van duurzame of alternatieve energiebronnen u op de korte en lange termijn op? In dit artikel bespreken we de verschillen tussen de verschillende energiebronnen en geven we antwoord op deze vragen.

Traditionele energiebronnen

Onder de traditionele energiebronnen worden de fossiele brandstoffen gerekend. Dit zijn steenkool, aardgas en aardolie. Kenmerken aan dit type energiebron is dat deze uitputbaar zijn. Dit betekent dat deze brandstoffen een keer opgaan en op den duur dus niet meer te gebruiken zijn.

Steenkool

Steenkool wordt door een kolencentrale gebruikt als brandstof. Een voordeel van steenkool is dat het gemakkelijk te verkrijgen is. Het ligt vrij dicht aan de oppervlakte van de aarde. Bij het verbranden van steenkool komt echter veel CO2 vrij. Bovendien neemt de voorraad van steenkool snel af en zijn kolenmijnen verstoringen van de natuur en het landschap.

Opwekking van elektriciteit door steenkool

Bij de verbranding van kolen wordt er elektriciteit opgewekt doordat generatoren worden aangedreven door de rookgassen die vrijkomen. De efficiency van kolen ligt tussen de 40% en 46%. Dit betekent dat van de energie die al in de kolen zit, een percentage wordt overgezet naar elektriciteit.

traditionele elektriciteitscentrale

Aardgas

Aardgas is iets dat veel tegenkomt in het dagelijks leven. U gebruikt het bijvoorbeeld om uw bedrijf te verwarmen, maar het wordt ook veel gebruikt als brandstof voor de auto of voor de productie van kunstmest. Aardgas is een fossiele brandstof die snel kan opraken. Net als bij steenkool komen ook bij de verbranding van aardgas veel schadelijke stoffen vrij.

Aardolie

De belangrijkste energiebron is aardolie dat zowel op het het land als in de zeebodem wordt gewonnen. Aardolie is eigenlijk een verzameling van koolwaterstoffen wat is ontstaan uit organische resten. Het tempo van het ontstaan van aardolie is echter dermate langzaam dat het wordt gezien als traditionele energiebron, en dus niet onuitputbaar.

Oliewinning uit de zee en op het land

Om aardolie uit de zeebodem te winnen, zijn booreilanden nodig. Op het land wordt er gebruik gemaakt van jaknikkers. Er komen bij verbranding niet alleen schadelijke stoffen vrij, ook de CO2 uitstoot zorgt voor een versterking van het broeikaseffect.

jaknikker

Duurzame energiebronnen (alternatieve energiebronnen)

Duurzame energiebronnen raken nooit op en hebben geen schadelijke effecten voor het milieu. Zon, wind, water en aardwarmte zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. Wind- en zonne-energie leveren schone energie. Voorbeelden zijn windmolenparken, zonnepanelen en waterkrachtcentrales. Hoewel de investering hierin vaak veel geld kost, is de terugverdientijd vaak wel binnen de 10 à 20 jaar.

De windmolenparken en zonnepanelenvelden staan misschien niet altijd even mooi in het landschap, windmolens worden bijvoorbeeld al snel bestempeld als landschapsvervuiling. Toch vindt ook hier een ontwikkeling in plaats waarbij creatieve oplossingen worden gezocht voor dit probleem. Zo worden er steeds vaker windmolenparken verder van de kust af gebouwd om het uitzicht niet te belemmeren.

Welke alternatieve energiebron is geschikt voor uw eigen organisatie?

Voor eigen productie van elektriciteit en gas zijn zonneboilers en zonnepanelen de meest voor de hand liggende opties. Deze twee installaties zijn relatief gemakkelijk te installeren en de terugverdientijd ligt meestal rond de 6 à 7 jaar. Neem vrijblijvend contact met ons op wat de mogelijkheden zijn voor uw eigen organisatie voor het aanschaffen van deze duurzame installaties.

Conclusie

Op dit moment wordt er nog het meeste gebruik gemaakt van de traditionele energiebronnen. Steenkool is hierbij het goedkoopst, kijkend naar de kosten en het rendement wat hier op wordt behaald. Toch zijn veel kolencentrales in de wereld aan vervanging toe. Het is de vraag of het deze investering nogmaals waard is, aangezien kolen ook opraken.

Ook de olievelden raken op. Hoewel de schattingen behoorlijk uiteenlopen, is de verwachting dat de olievoorraad tussen 2030 en 2050 niet meer toereikend is aan de vraag op de markt. Opkomende landen als China en India zullen tegen die tijd een een groot deel uitmaken van de vraag op de energiemarkt.

Duurzame energiebronnen worden steeds aantrekkelijker voor zowel particulieren als organisaties. De technologische ontwikkeling zorgt voor een hoger rendement op met name zonnepanelen. De terugverdientijd is daardoor de laatste jaren flink gedaald. Naarmate de traditionele energiebronnen steeds meer opraken, zullen meer landen zich gaan bemoeien met de productie van alternatieve energie. Dit zal uiteindelijk alleen maar gunstig zijn voor de algehele integratie van duurzame energie in ons leven.

Heeft u vragen na het lezen van bovenstaand artikel? Plaats hieronder uw reactie.