Zonnepanelen: Wat is salderen?

Lees hier meer informatie om te besparen door salderen
Vraag uw offertes aan

Wat is salderen en hoe werkt het bij zonnepanelen?

Door salderen kunt u kosten besparen. In Nederland is het zo dat u de opgewekte stroom die teruggeleverd wordt aan het net mag aftrekken van uw verbruik. Stel dat u 4000 kWh op jaarbasis verbruikt en 3000 kWh opwekt met uw zonnepanelen, dan betaalt u slechts 1000 kWh. Dit is geen subsidie, omdat dit uiteindelijk opgebracht wordt door alle afnemers van elektriciteit. Het voorbeeld:

  • Verbruikt: 4000 kWh
  • Opgewekt: 3000 kWh
  • Af te rekenen met energieleverancier: 1000 kWh * €0,22 = €220

Een slimme meter kan dit voor u bijhouden. Hiermee weet u zeker dat de opgewekte stroom die teruggeleverd wordt aan het net ook daadwerkelijk vergoed wordt voor de volle prijs.

Stel dat u meer opwekt dan u verbruikt. Dan ontvangt u daar slechts de kale energieprijs voor van ongeveer 6 cent. Dit komt omdat u de energiebelastingen en btw niet vergoed kunt krijgen. Zonder de salderingsregeling zijn zonnepanelen dus een stuk minder aantrekkelijk.

Stel dat u in het voorbeeld van hierboven niet 3000 kWh terug levert aan het stroomnet, maar 6000 kWh. Uw verbruik is nog steeds 4000 kWh. Het rekenplaatje ziet er dan als volgt uit:

  • Verbruik: 4000 kWh
  • Opgewekt: 6000 kWh
  • Terug te ontvangen van energieleverancier: 2000 kWh * €0,06 = €120

Aanpassingen salderingsregeling

De overheid heeft medio 2014 laten weten dat het salderen zoals Nederland dat nu kent, ongewijzigd blijft tot het jaar 2020.

Er is veel gespeculeerd over de aanpassingen die in 2017 doorgevoerd gaan worden. Verhalen doen de ronde dat het salderen dan verdwijnt. Dit is dus niet waar. Wel vindt in 2017 een uitgebreide evaluatie plaats.

Verschil terugleveren en salderen

Er zijn momenten waarop u meer stroom opwekt met de zonnepanelen dan dat u verbruikt. Denk aan een zonnige dag en u niet thuis bent. De stroom die u niet gebruikt (het merendeel in dit voorbeeld) wordt dan automatisch terug in het algemene elektriciteitsnet gestopt. Dit heet terugleveren.

Salderen daarentegen is de situatie waarin u de opgewekte stroom aftrekt van uw verbruik, zoals in het voorbeeld hierboven. Aan het eind van het jaar staat op uw jaarafrekening van uw energieleverancier hoeveel teruggeleverd heeft en hoeveel u afgenomen heeft van het elektriciteitsnet.

Formulier