Zonnepanelen instalatie

Lees hier alles over de installatie van zonnepanelen
Vraag uw offertes aan

Wat kost de installatie van zonnepanelen?

Wij adviseren altijd een gecertificeerd installatiebedrijf uw zonnepanelen te laten investeren. Vaak hebben we verhalen voorbij zien komen waarbij men het geprobeerd heeft zelf te doen, met vaak dramatische uitkomsten.

De installatie van zonnepanelen wordt grotendeels bepaald door de arbeid, oftewel het aantal uren dat men op het dak bezig is. Het aantal zonnepanelen en de toegankelijkheid van het dak zijn hier de grootste factoren.

Hiernaast zijn er nog een aantal andere aspecten die van invloed kunnen zijn op de totale kosten van installatie:

 • Schuin dak of plat dak? Voor een plat dak zijn er hogere kosten door de consoles.
 • Vrije groep? Boven een vermogen van 500 Wattpiek wordt geadviseerd een extra vrije groep te gebruiken.
 • Makkelijk aan te leggen bekabeling? De zonnepanelen moeten aangesloten worden op de omvormer en hiervandaan moet een koppeling met het stroomnet gemaakt worden. Is dit eenvoudig te bereiken?

zonnepanelen op dak

Bereken of u voldoende ruimte hebt op uw dak

Vergunning nodig voor installatie van zonnepanelen?

In de regel is het niet nodig om een vergunning (zogenaamde omgevingsvergunning) aan te vragen voor de aanleg van zonnepanelen op uw dak. Toch zijn er een paar uitzonderingen. U dient wél een vergunning aan te vragen als:

 • uw huis met zonnepanelen niet passen binnen het plaatselijke bestemmingsplan (bij twijfel kunt u dit navragen bij uw gemeente)
 • de zonnepanelen uitsteken boven de rand van het dak
 • de hellingshoek van de zonnepanelen anders is dan de hellingshoek van het dak (dit kan het geval zijn bij zeer platte of zeer schuine daken)
  vergunningen nodig zonnepanelen
 • u een plat dak heeft en de zonnepanelen dichter bij de rand van het dak zijn geplaatst dan de hoogte van de zonnepanelen
  vergunning nodig zonnepanelen plat dak

De installatie van zonnepanelen is meestal dus geen probleem en u hoeft in de meeste gevallen dan ook geen vergunning aan te vragen. Volg hieronder de volgende stappen om er zeker van te zijn:

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Indien uit bovenstaande punten blijkt dat u een omgevingsvergunning dient aan te vragen voor uw zonnepanelen, dan kunt u dat doen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar omgevingsloket.nl en vul het standaardformulier voor omgevingsvergunning in. Indien er stukken ontbreken dan zal de gemeente u dit per brief laten weten.
 2. De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van het bestemmingsplan en de stedelijke voorschriften .
 3. Binnen 2 maanden ontvangt u een omgevingsvergunning of krijgt u bericht dat uw verzoek is afgewezen. In complexe gevallen kan de gemeente eenmalig de beslissing met 6 weken uitstellen.

Overige vergunningen

Het kan zijn dat u voor de succesvolle installatie van de zonnepanelen een boom of een schoorsteen moet verwijderen. Hiervoor dient een andere vergunning of ontheffing dan de omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Ons advies is dan ook om in dit geval een verzoek tot meer informatie in te dienen bij uw gemeente.

Formulier