Naarmate de wereld steeds meer geïndustrialiseerd en verstedelijkt raakt, wordt de uitdaging van de klimaatverandering steeds dringender. Eén front in deze strijd is het "vergroenen" van steden – ze efficiënter en milieuvriendelijker maken in de manier waarop ze energie verbruiken, afval produceren, enzovoort.

Een groendak

Een groen dak, ook wel levend dak genoemd, is een dak dat geheel of gedeeltelijk met vegetatie bedekt is. Groene daken vind je over de hele wereld, van de traditionele zodendaken van Scandinavië tot de high-tech groene daken van Chicago.

Er zijn veel voordelen aan groene daken. Ze kunnen helpen een gebouw te isoleren, waardoor de energiekosten dalen. Ze kunnen ook de afvoer van regenwater verminderen, luchtverontreinigende stoffen filteren, en de esthetiek van een gebouw verbeteren.

Een van de belangrijkste voordelen van groene daken is echter hun mogelijkheid om de klimaatverandering te helpen bestrijden. Door de lucht te koelen en kooldioxide te absorberen kunnen groene daken helpen de effecten van het stedelijk hitte-eiland effect te verzachten en de totale koolstofvoetafdruk van een stad te verkleinen.

Naarmate de wereld manieren zoekt om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn groene daken een steeds aantrekkelijker optie. Ze bieden een manier om steden koeler en schoner te maken, terwijl ze ook een hele reeks andere voordelen bieden. In de strijd tegen de opwarming van de aarde zijn groene daken een belangrijke frontlinie. Dus wil jij een groen dak aanleggen?

Waar bestaat een groendak uit?

Een groendak bestaat meestal uit een laag vegetatie, die op een waterdicht membraan groeit. De vegetatie kan van alles zijn, van grassen en sedumplanten tot bomen en struiken.

Wat doen sedumplanten?

Sedumplanten zijn vetplanten die water in hun bladeren opslaan. Ze worden vaak op groene daken gebruikt omdat ze goed tegen lange perioden van droogte kunnen. Sedumplanten helpen ook de lucht te zuiveren door verontreinigende stoffen zoals kooldioxide en stikstofdioxide te absorberen.

Wat zijn de voordelen van een groendak?

Er zijn veel voordelen van een groendak, maar de twee belangrijkste zijn dat het helpt de klimaatverandering tegen te gaan en dat het zorgt voor schonere lucht.

Hoe helpt een groendak de klimaatverandering tegen te gaan?

Een groen dak helpt op twee manieren de klimaatverandering tegen te gaan. Ten eerste helpt het, door kooldioxide en andere broeikasgassen te absorberen, de gevolgen van de opwarming van de aarde te verzachten. Ten tweede kan een groen dak, door isolatie, helpen de hoeveelheid energie te verminderen die nodig is om een gebouw te verwarmen.

Op wat voor daken kan je groene dakbedekking leggen?

Je kunt groene dakbedekking op bijna elk soort dak leggen – van een plat dak tot een schuin dak. Het soort dak dat je hebt bepaalt het soort groendak dat je kunt hebben. Een plat dak is het gemakkelijkste soort dak om te vergroenen, omdat je geen veranderingen aan de structuur van het dak hoeft aan te brengen. Je kunt gewoon een groendaksysteem op het bestaande dak leggen. Een hellend dak is iets ingewikkelder, want je moet ervoor zorgen dat het groendaksysteem dat je kiest compatibel is met de helling van het dak. Je moet er ook voor zorgen dat het gewicht van het groendaksysteem gelijkmatig verdeeld wordt, zodat het op geen enkel deel van het dak te veel druk uitoefent.

Wat is het beste type groendak?

Er is niet één "beste" soort groene dakbedekking. Wat de beste soort groene dakbedekking voor je gebouw is hangt af van het klimaat, het soort dak, en je budget. In het algemeen zijn sedum daken de meest populaire soort groene daken.