(Sport)verenigingen kunnen veel geld besparen met duurzame energie. Hoewel de subsidiekraan voor veel (sport)verenigingen dicht wordt gedraaid en het steeds lastiger wordt sponsorgelden aan te trekken, zijn er volgens Energiepark.nu zeker nog inventieve manieren om de gezamenlijke energiekosten te drukken. Zonder afhankelijk te zijn van goedbedoelde clubacties georganiseerd door bedrijven als Nuon is het alsnog mogelijk om energiekosten gezamenlijk te delen door verenigingen.

Geld besparen door samen te werken

Doordat (sport)verenigingen zelf duurzame energie opwekken, kan er flink worden gesneden in de energierekening. Door bijvoorbeeld zelf elektriciteit op te wekken met zonnepanelen wordt een investering gedaan die zich relatief snel terugverdient door de reductie in energiekosten die het oplevert. Door de krachten van meerdere (sport)verenigingen te bundelen is het nog steeds mogelijk om zelfs zonder subsidie een duurzame investering te doen met een aantrekkelijk rendement en terugverdientijd.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Verenigingen investeren samen in duurzame energie

De vereniging met een groot dakoppervlak en goede dakligging schaft een systeem aan waarmee in het volledige elektriciteitsgebruik van alle deelnemende (sport)clubs kan worden voorzien. Deze vereniging splitst vervolgens de geïnstalleerde zonnecentrale op haar dak in losse systemen en legt direct verbindingen aan naar elk van de deelnemende clubs; Met hun eigen directe verbinding wekt iedere sportclub dus ook haar eigen energie op. Met deze grootschalige aanpak kan direct op de energiekosten worden bespaard.

Energiekosten delen

Via een leaseconstructie krijgt de vereniging die de zonnecentrale op haar dak heeft liggen de investeringsvergoeding van de andere deelnemende verenigingen. De teveel opgewekte stroom kan worden gesaldeerd bij de elektriciteitsbedrijven, om op deze manier de extra stroom die wordt afgenomen in de winter te compenseren. Dit is mogelijk omdat elke vereniging een kleinverbruikersaansluiting heeft. Hierdoor hoeven de verenigingen geen energiebelasting en btw af te dragen over de zelf opgewekte zonnestroom.

De financiering van dit duurzame project voor verenigingen blijft eenvoudig. Eén partij vraagt een lening aan voor het gehele zonnesysteem.

Wanneer is het delen van energie voor verenigingen interessant?

Een gedeeld duurzaam project met meerdere verenigingen wordt aantrekkelijk wanneer:

  • het gemiddelde elektriciteitsverbruik van alle deelnemende verenigingen kleiner is dan 35.000 kWh per jaar;
  • de netaansluitingen van de deelnemende verenigingen kleinverbruikersaansluitingen zijn, dat wil zeggen dat de aansluitingen kleiner dan of zijn aan 3 x 80 A;
  • een groot schaduwvrij dak of grondoppervlak beschikbaar is waarop een zonnestroomsysteem kan worden geplaatst;
  • de deelnemende verenigingen (de gebouwen hiervan) niet meer dan 90 meter uit elkaar liggen.

Rendement en terugverdientijd voor deelnemende verenigingen

De hoogte van de investering, terugverdientijden en rendement op de installatie is afhankelijk van veel externe factoren. Zo spelen energieverbruik, ligging van het dak, eventuele schaduwplekken, aantal zonuren, en type zonnestroomsysteem allemaal een rol in deze berekeningen. Om dit te weten is een haalbaarheidsstudie nodig waaruit blijkt of het aantrekkelijk is voor verenigingen om aan een gedeeld duurzaam project deel te nemen. Wel kunt u alvast meer lezen waarom het verstandig is om juist nu te investeren in zonneboilers.

Haalbaarheidsstudie voor duurzaam project verenigingen

Heeft uw vereniging interesse om via een duurzaam project de energiekosten terug te dringen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij kunnen uw (sport)vereniging helpen bij het opzetten van een haalbaarheidsstudie. Door middel van onze ruime ervaring in dit duurzame projecten kunnen wij uw vereniging tevens helpen bij de financiering door de overheid tegen gunstige voorwaarden.

Wilt  u meer lezen over energieadvies voor verenigingen? Lees onze blog!