Met de terugverdientijd wordt simpelweg bedoeld hoeveel tijd het u kost om de totale investering terug te verdienen. Duurzame producten zoals zonnepanelen of ledverlichting hebben een hoog rendement en dus worden deze investeringen over het algemeen vrij snel terugverdiend.

Factoren bij terugverdientijd

Een belangrijke factor hierbij is de stijging of daling van de energieprijzen; zij bepalen (mede doordat u zelf energie opwekt i.p.v. alleen energie af te nemen) voor een belangrijk deel deze terugverdientijd.

Er zijn een aantal aspecten die hierbij meespelen:

✓ Uw jaarlijkse besparing op de elektriciteitskosten

✓ De opbrengst van teruggave van uw overschot per jaar

✓ De eventuele subsidies

✓ Het vermogen van uw zonnepaneel

✓ De levensduur van uw installatie (bv. omvormer bij een zonneboiler die ca. 10 jaar meegaat)

✓ De afname van het opwekvermogen van uw zonnepanelen; dit is voor de eerste 10 jaar 90%, de 25 jaar daarna meestal 80%

 

De elektriciteitsprijs

Over het algemeen geldt: hoe hoger de elektriciteitsprijs wordt – en dat is wel de verwachting – hoe korter uw terugverdientijd. Ook het opraken van onze fossiele energiebronnen speelt een belangrijke rol hierbij.

Ook hebben oorlogen, waarbij het onthouden of verhogen van olie en of gas ingezet worden als drukmiddel, altijd invloed op de energieprijzen. Denk bijvoorbeeld maar aan het dichtdraaien van de gaskraan van Rusland naar Oekraïne als pressiemiddel om de bevolking te laten doen wat Rusland wil.

Als er zich ooit een conflict zou ontwikkelen tussen Nederland en/of Europa en Rusland kan dit zo maar ook met onze energietoevoer kunnen gebeuren en dan is het maar wat fijn als u onafhankelijk bent van dit soort praktijken.

Factoren die het rendement bepalen van zonnepanelen

Er zijn grofweg zo’n acht factoren die u in overweging moet nemen aangaande de verwachting over het rendement van uw zonnepanelen.

  1. Wanneer u overweegt over te gaan tot bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen is het vooreerst van belang dat u weet of uitzoekt of uw woning – en dan uiteraard met name het dak en de ligging daarvan ten opzichte van de zon- daar wel geschikt voor is. Een dak dat op het zuiden is gericht, is uiteraard het beste.
  2. Voor een optimaal rendement dient de hellingshoek van het dak 36 graden te zijn.
  3. Zonnepanelen op een gevel geven 25% minder rendement.
  4. Oppervlakte van de zonnepanelen.
  5. De wijze waarop de panelen aan elkaar zijn geschakeld. In serie of met micro-omvormers? Vooral als er schaduw op het dak is op een bepaald moment op de dag kan dit een groot verschil maken.
  6. Het type zonnecel dat ervoor zorgt dat zonlicht in elektriciteit wordt omgezet. Er zit verschil tussen de opbrengst van mono- en polykristallijne panelen. Lees ook het artikel over de verschillen tussen de zonnepanelen.
  7. De afstand tussen panelen en omvormer. De omvormer moet zo dichtbij mogelijk bij de zonnepanelen geïnstalleerd worden. In de bekabeling treedt namelijk een fractie aan verlies op.
  8. De hoeveelheid zonlicht die de panelen opvangen; ook als het bewolkt is werken de zonnecellen. Zonuren, temperatuur en schaduw zijn van invloed. Denk bijvoorbeeld aan bomen in de buurt van de panelen.

Het is niet goed mogelijk om exacte uitspraken te doen aangaande het exacte rendement van zonnepanelen omdat de kwaliteit en het materiaal van de panelen onderling sterk kunnen verschillen. Ook het land kan sterk van invloed zijn op de potentiële rendementen.

Misverstand over warmte

Veel mensen denken dat hoe warmer het is, des te meer de opbrengst zal zijn maar het is praktisch omgekeerd: Een zonnige oktoberdag van zo’ n 10 graden levert meer op dan een warme zomerse dag met 35 graden! Dus: hoe warmer/heter, hoe lager het rendement.

Financieel rendement zonnepanelen

Een voorbeeld ter indicatie.

Als u een dak heeft dat op het zuiden is gericht, wekt u met de plaatsing van 10 panelen 2.156 kWh op bij een gemiddelde consumentenprijs voor elektriciteit, wat omgerekend in euro’ s zo’n € 45,- per maand betekent.

Het rendement op vermogen ligt voor zonnepanelen zo tussen de 6 en 9 procent per jaar. Dit is dus aanzienlijk meer dan wat u voor uw spaargeld krijgt op de bank (gemiddeld 2,5%). Men investeert mede vanwege deze reden tegenwoordig steeds vaker in zonnepanelen als alternatief op sparen!

De gemiddelde terugverdientijd op een investering in zonnepanelen ligt momenteel tussen de 8 en 9 jaar zonder subsidies/fiscale voordelen en tussen de 6 en 8 jaar mét. Het kan nóg sneller als u besluit de installatie zelf te doen, want dan bespaart u ongeveer € 1000,-. Het is ook mogelijk om zonnepanelen te leasen, alleen verschild het per situatie of het aantrekkelijk is.

Overige indirecte aspecten

Naast deze factoren zijn er ook nog andere belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op uw inkomsten uit de zonnepanelen.

Subsidies duurzame energie

Er zijn verschillende subsidies die u van de overheid kan krijgen wanneer u investeert in duurzame energie. De SDE+ is gericht op duurzame installaties. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal opgewekte energie. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt bepaald of het een haalbaar project is. Of jouw (water)energie-installatie in aanmerking komt voor een subsidie verschilt paar installatie

Offertes vergelijken

Wat zijn de belangrijkste zaken waar u op moet letten? Wat kunt u één-op-één vergelijken? En wat is nog meer noodzakelijk om de juiste beslissing te nemen? Bij het vergelijken van meerdere offertes is het vooral belangrijk een goed onderscheid te maken tussen aspecten die u relatief makkelijk kunt vergelijken en zaken waarbij dit lastiger is.

Waardestijging van het huis

Een bijkomend voordeel van de aanschaf van zonnepanelen is de waardestijging van het huis. Toch komen we dit voordeel zelden tegen in de media of bij de argumentatie van verkopers. Lees daarom meer over waardestijging in het onderzoek van De Groene Bron.

Te veel energie opwekken

Van de door de zonnepanelen opgewekte stroom zal u in huis een deel zelf gebruiken. In veel gevallen wekt u zelfs meer op dan u gebruikt, bijvoorbeeld overdag als u aan het werk bent en de zon volop schijnt op de zonnepanelen. Lees waarom teveel energie opwekken ongunstig is bij het salderen en waar u op moet letten wanneer u zakelijk gaat salderen.

BTW terugvragen

U kunt zonnepanelen sneller terugverdienen dankzij de regeling dat ook particulieren de BTW terug kunnen krijgen van de belastingdienst. In de praktijk kan iedereen die zonnepanelen aanschaft gebruik maken van deze fiscale regeling. Er zijn nogal wat valkuilen, lees daarom onze handleiding en het stappenplan om u aan te melden voor de teruggaaf BTW zonnepanelen.

Vraag uw installateur naar de mogelijkheden van subsidies en fiscale voordelen en de verwachte opbrengst. De meeste aanbieders kunnen exact voor u uitrekenen hoeveel energie u gaat opwekken.