Er zijn een hoop mensen die wel over de aanschaf van zonnepanelen nadenken, maar ernstig twijfelen. De voornaamste redenen voor twijfel zijn bijvoorbeeld de relatief hoge installatiekosten van zonnepanelen, of omdat men niet goed weet waar te beginnen met de aanschaf omdat er simpelweg té veel informatie beschikbaar is. Om toch de aanschaf van zonnepanelen en zonne-energie te stimuleren zijn er een aantal zonnecollectieven in Nederland ontstaan die collectief zonnepanelen aanschaffen promoten.

 

Zonnecollectief

De bekendste voorbeelden van zonnecollectieven die gezamenlijk zonnepanelen aanschaffen zijn zonnecollectief en energiecollectief. Deze collectieven nemen beiden de belangrijkste redenen om zonnepanelen niet aan te schaffen weg. Allereerst is collectief zonnepanelen aanschaffen goedkoper, vanwege de wet van de grote getallen. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de korting.

 

De tweede reden van twijfel dat men niet weet waar te beginnen wordt ook weg genomen door dergelijke collectieven. U meld zich aan bij één van de collectieven, of organiseert samen iets met een aantal buren, vrienden, etc. Binnen zo’n collectief heeft iedereen wel een ander sterk punt, waar hij of zij voor kan zorgen. Wanneer men zelf een collectief opzet, in plaats van zich aan te sluiten bij een bestaand collectief, moet men zich niet vergissen in de hoeveelheid tijd en expertise die gaat zich in het coördineren van het gehele proces.

Samenwerken

Welke stappen moet u nemen?

Er zijn een aantal 8 stappen waar u doorheen moet, wanneer u collectief zonnepanelen aanschaft:

  1. Belangstelling peilen: Wie is er allemaal geïnteresseerd in zonnepanelen?
  2. Werkgroep vormen: Vorm een groep met mensen die mee willen helpen met inkoop en plaatsing coördineren. Dit kunnen gewoon buren of vrienden zijn, maar ook specifiek mensen met een bepaalde expertise.
  3. Werkplan opstellen: Bepaal het doel en de doelgroepen van collectieve inkoopactie. Wat zijn de voorwaarden? Zo weet iedereen waar die aan toe is.
  4. Selecteer mogelijk leveranciers: Vraag offertes aan, kijk welke aanbiedingen het beste bij jullie als collectief passen.
  5. Duidelijke afspraken: Het is belangrijk om duidelijke afspraken met de leverancier te maken, zeker als het een grote oplage betreft. Ook binnen de werkgroep zijn duidelijke afspraken van belang voor een soepel verloop. Lees hier meer over hoe u zonnepanelen moet installeren
  6. Duidelijke communicatie: Dit licht aan de grootte van uw collectief, maar wellicht is het verstandig om website of een plek te maken waar alle informatie samen komt, zodat mensen met vragen en/of opmerkingen weten waar ze zich naar moeten richten.
  7. Energieleverancier inlichten: Aangezien u met een (hopelijk) groot deel van één buurt plotseling minder energie gaat verbruiken is het handig om uw energieleverancier hierover in te lichten, zodat zij ook weten waar ze aan toe zijn
  8. Evaluatie: Houd een evaluatie met de deelnemers van het collectief, om te kijken of iedereen tevreden is en er eventueel vervolgacties gehouden kunnen worden.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van ‘het zonnecollectief’

Collectief zonnepanelen aanschaffen kent vele voordelen. Zoals al eerder verteld is het aanschaffen van zonnepanelen goed voor het milieu, want zonne-energie is een schone manier van energie opwekken. Maar ook is het goed voor je eigen portemonnee. Gezamenlijk zonnepanelen inkopen is veel goedkoper door de wet van de grote getallen. Ook stijgt de waarde van uw huis of pand doordat het energielabel van de woning een upgrade krijgt. Door zonnepanelen gezamenlijk aan te schaffen is de terugverdientijd vaak slechts 8 jaar, in plaats van de gebruikelijke 15 tot 25, en is er een mogelijkheid van een teruggave van de 21% btw van het materiaal.