Sinds kort kunnen installateurs van zonnepanelen zich onderscheiden door een zwaarbevochten keurmerk te behalen: Zonnekeur. Dit branche-overkoepelende keurmerk zegt iets over de expertise en montage van de producten.

Wat is Zonnekeur?

Met de doorbraak van zonnepanelen en zonneboilers zijn de aanbieders als paddestoelen uit de grond geschoten. Al lijkt de installatie van zonnepanelen eenvoudig, er komt nog heel wat bij kijken en dus sluipt een installatiefout er al snel in. Zeker als de installateur niet over de juiste theoretische kennis beschikt en niet met de juiste materialen werkt. Om deze laatste fouten weg te nemen is het Zonnekeur keurmerk ontstaan.

Voor consumenten is het haast niet te beoordelen of een installateur over deze benodigde expertise beschikt. De instanties DEPK en de branchevereniging Holland Solar hebben de handen ineen geslagen om een landelijk keurmerk op te richten. Dit hebben zij in samenwerking gedaan met SEI en de branchevereniging voor installateurs Uneto-VNI.

Naast Zonnekeur voor bedrijven bestaat al langere tijd het keurmerk Zonnekeur Boiler.

Wat zegt Zonnekeur over een bedrijf?

Expertise

Om zonnepanelen en zonneboilers te kunnen installeren is de specifieke kennis en expertise nodig. Het Zonnekeur keurmerk voor bedrijven waarborgt precies dit bij de bedrijven.

Het keurmerk is zeer streng als het gaat om:

✓ theorie over werking en rendement

✓ montage

✓ leveringsvoorwaarden

✓ garanties

✓ administratie

Bedrijfsvoering

Een bedrijf met Zonnekeur gaat netjes om met de administratieve afhandeling van klanten. Een complete en inzichtelijke bedrijfsvoering is daarvoor noodzakelijk, vandaar dat dit keurmerk daar sterk op let.

Kwaliteit producten

Alle te leveren producten en materialen dienen te voldoen aan de alle normen en regelgeving die opgesteld is voor de Nederlandse markt. Aangezien dit erg streng is, is dit een punt waar veel bedrijven op afhaken.

Leveringsvoorwaarden en garanties

Ook voor het afleveren en de betalingscondities zijn eisen opgesteld bij Zonnekeur. Als klant kunt u ervan uitgaan dat het bedrijf nooit meer dan 50% vooraf betaald wil hebben en dat de levering en installatie soepel zal verlopen.

Evenals de leverings- en betalingsvoorwaarden zijn er ook minimale garanties opgesteld, waar u als consument op terug mag komen bij het bedrijf als de installatie het beloofde niet blijkt waar te maken.

Behalen en controleren

De theoretische kennis, het praktijkexamen en de administratie wordt getoetst door onafhankelijk exameninstituut CITO. Het alternatief hierop is de zogenaamde EVC, wat staat voor Eigen Verworven Competenties waarmee u als bedrijf bewijs dient te leveren dat u bekwaam bent.

Een vereiste voor Zonnekeur is het behalen van uw SEI. Deze Stichting Erkenning Installatiebedrijven keurt installatiebedrijven op vakbekwaamheid. Dit is dus de eerste horde om Zonnekeur te halen.

Een bedrijf dat voorzien is van Zonnekeur wordt jaarlijks gecontroleerd middels een strenge audit. Naast de administratie worden er steekproeven gehouden bij de opgeleverde projecten om de praktijk te toetsen. Op deze manier kan de kwaliteit over de jaren heen behouden worden.

Bekijk hier de uitgebreide beoordelingsrichtlijnen voor het behalen van Zonnekeur: Richtlijnen Zonnekeur installateurs

Zonnekeur Boiler

Voor zonneboilers bestaat er al langere tijd een keurmerk dat de kwaliteit van deze producten waarborgt.

Voorwaarde is dat de zonneboiler aan alle Europese en Nederlandse normen voldoet, plus dat er een betrouwbare opbrengstcalculatie beschikbaar is zodat duidelijk wordt hoeveel de zonneboiler ook daadwerkelijk oplevert.

Het voldoen aan deze criteria is zeer lastig en daarom zijn er op dit moment maar ongeveer 40 zonneboilers die dit keurmerk hebben. In de overzichten van de aanbieders geven wij aan of een bedrijf aan deze criteria voldoet en het keurmerk dus heeft.

Andere keurmerken

  • CE-MARKERINGEN / CE-CERTIFICATEN op zonnepanelen: wilt zeggen dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen voor dit type product.
  • ISO-certificaten bij zonnepanelen: wilt zeggen dat het bedrijf normen waarborgt op het gebied van veiligheid betrouwbaarheid en kwaliteit van een product.
  • TÜV-certificaten op zonnepanelen: wilt zeggen dat de zonnepanelen zijn getest op opbrengst, prestaties, levensduur en veiligheid.
  • RoHS-certificaten op zonnepanelen: wilt zeggen dat er wordt gelet op vermindering van gevaarlijke stoffen.

 

Er gebeurt nog steeds veel in de markt van zonne-energie wat het alsmaar lastiger maakt voor consumenten om een keuze te maken. Volgens ons is een streng overkoepelend keurmerk dan ook een waardevolle toevoeging. Bij De Groene Bron houden we nauwlettend in de gaten welke aanbieders voorzien zijn van deze keurmerken. Lees waarom u juist nu het beste kunt investeren in zonneboilers en wat de valkuilen zijn bij het de aanschaf van zonnepanelen.

Hebt u vragen of opmerkingen over Zonnekeur, stel ze dan gerust hieronder in een comment.